האם פרסום שמו של קבלן בנייה שאיחר במסירת דירה, נחשב לשון הרע

לשון הרע לפי החוק בישראל נחשבת עבירה פלילית חמורה. זאת משום שהיא עלולה לגרום פגיעה בשמו הטוב של אדם, כבודו ומקור הפרנסה שלו. יחד עם זאת, יש סייגים ברורים בחוק לגבי מקרים בהם מותר לפרסם אמירה פוגענית בתנאים מסוימים. אם כן, כיצד תדעו אם אמירה פוגענית היא מותרת לפרסום, או שהיא עלולה להיחשב בעיני החוק לעבירה?

 

חוק איסור לשון הרע בישראל

עורך דין לוי יוני, בין היתר עוסק בדיני חוק לשון הרע, מתאר בקצרה את התנאים הקבועים בחוק לקיום עבירת לשון הרע:

 

לפי החוק במדינת ישראל, יש להגן על כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות איסור על פרסום אמירות משפילות ומבזות, גם אם יש בהן אמת!

יתרה מכך, החוק מתייחס לעבירת לשון הרע כאל עבירה פלילית והתובע יכול להגיש תביעה אזרחית לפיצויים, במקביל לתביעה פלילית, שדינה יכול להגיע אף עד 3 שנות מאסר.

 

בין אם הדברים האמורים נוגעים לאדם פרטי, ארגון, או תאגיד, אם יש בהם אלמנט של השפלה ציבורית, יצירת אווירה של שנאה, בוז, או לעג, הם עשויים להיחשב לעבירה פלילית.

הפרסום יכול להתייחס למוצאו של אדם, מינו, נטייתו המינית, דתו, מוצאו וכן הלאה, אבל אם יש בפרסום מטרה לפגוע בכל דרך שהיא – הוא עשוי להיות אסור לפי החוק.

 

זאת משום שהחוק ממלא במקרה הזה את חובתו להגן על משלח ידו, או מקור פרנסתו של אדם, כמו גם על כבודו ושמו הטוב – כאמור.

 

מתי בכל זאת מותר לפרסם את שמו של קבלן שאיחר במסירת דירה?

לצד האיסור החמור על פרסום לשון הרע, אף אם יש בפרסום מן האמת, החוק מסייג באופן ברור מקרים מסוימים, בהם הוא אף מגן על אדם המפרסם אמירה פוגענית כביכול אודות אדם, ארגון, או תאגיד:

  • אם הפרסום נעשה במסגרת חופש הביטוי, כלומר על ידי אדם שמקצועו הוא פרשנות במדיה תקשורתית למשל.
  • אם הפרסום נעשה במסגרת עיתונאית עובדתית על ידי עיתונאי מקצועי
  • אם הפרסום הוא לגבי דבר אמת מוכח, שיש בו עניין לציבור, כמו למשל לגבי אדם, או תאגיד שנוהג לפגוע באנשים, או בציבור, באופן שיטתי וקבוע

 

במילים אחרות, פרסום שמו של קבלן שאיחר במסירת דירה לא ייחשב לשון הרע, בהינתן התנאים הנ"ל בלבד.

 

לסיכום

פרסום אמירה פוגענית אודות קבלן, או כל בעל עסק, חברה, ארגון אחרים, ייחשב לשון הרע אם הוא עוסק בהבעת דעה, או אם הקבלן לצורך העניין, איחר במסירת הדירה בשל סיבות שאינן תלויות בו ולא במזיד.

לעומת זאת, אם הדברים נעשים באופן שיטתי, במכוון וגורמים לפגיעה שיטתית באנשים, הרי שהפרסום יהיה מוגן על ידי החוק.

משום כך, כל פרסום שעלול לפגוע באדם אחר, יש לשקול בכובד ראש ולוודא כי אכן הפרסום נעשה תחת ההגנות הקבועות בחוק – ולא הוא ייחשב לעבירת לשון הרע.

קבלן